Warsztaty wypieku pierników historycznych

GRUPY ZORGANIZOWANE

Dzieci/młodzież szkolna – 9.00 zł
Bilet ulgowy


Studenci/emeryci/renciści/nauczyciele – 11.00 zł
Bilet ulgowy


Dzieci/młodzież niepełnosprawna(do 26 roku życia)-7.00zł
Bilet ulgowy


Osoby dorosłe niepełnosprawne – 10.00 zł
Bilet ulgowy


Osoby dorosłe – 13.00 zł
Bilet normalny

OSOBY INDYWIDUALNE

Dzieci/młodzież szkolna/studenci – 10.00 zł
Bilet ulgowy


Osoby dorosłe – 15.00 zł
Bilety normalne

Warsztaty wypieku i dekorowania pierników świątecznych

GRUPY ZORGANIZOWANE

Dzieci/młodzież szkolna/studenci – 12.00 zł
Bilet ulgowy


Osoby dorosłe – 15.00 zł
Bilety normalne

OSOBY INDYWIDUALNE

Dzieci/młodzież szkolna/studenci – 15.00 zł
Bilet ulgowy


Osoby dorosłe – 17.50 zł
Bilet normalne

 

IMG_0595555095

Piernikowe biesiady

Grupa do 25 osób – 35.00 zł/os.

Biesiada z tortem piernikowym – 40 zł/os.


Grupa powyżej 25 osób – 30.00 zł/os.

Biesiada z tortem piernikowym – 35 zł/os.

Piernikowe urodziny

Grupa do 10 osób – 300.00 zł
Każda następna osoba – 25 zł/os.